สมศักดิ์ ให้เช่าแมคโค
โทร 098-3260610(คุณศักดิ์) , 083-3225056 (คุณเดียร์)
  • th

ตารางราคาค่าบริการ


ตารางราคาค่าบริการ

 

ตารางราคาค่าบริการ

รายละเอียด

รวมค่าคนขับ และค่าน้ำมัน

รายเดือน น้ำมันหน้างาน

ราคารายวัน น้ำมันหน้างาน

ราคารายวันรวม คนขับและน้ำมัน

ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 30 85,000/เดือน 70,000/เดือน 3,000/วัน 3,500/วัน
ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 60 125,000/เดือน 80,000/เดือน 4,500/วัน 5,500/วัน
ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 120 150,000/เดือน 90,000/เดือน 5,000/วัน 7,000/วัน

บริการรายวันรถ เช่าหกล้อ 3 คิว ติดดั้ม

75,000/เดือน 60,000/เดือน 2,500/วัน 3,000/วัน

ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 30 (ติดหัวเจาะ)

140,000/เดือน 120,000/เดือน 4,500/วัน 5,000/วัน

ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 60 (ติดหัวเจาะ)

180,000/เดือน 150,000/เดือน 5,500/วัน 7,000/วัน

ค่าบริการเช่าแม็คโคร PC 120 (ติดหัวเจาะ)

250,000/เดือน 200,000/เดือน 7,000/วัน 9,000/วัน

ค่าบริการเช่ารถ 6 ล้อ 3 คิว ติดดั้ม บริการขนขยะเศษวัสดุ

700/เที่ยว

- - -

ค่าขนย้ายรถแม็คโคร PC 30 (เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

- 1,000 - -

ค่าขนย้ายรถแม็คโคร PC 60, ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC120 (เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

- 5,000 - -

 

 

ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

85,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

70,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

3,000/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

3,500/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

125,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

80,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

4,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

5,500/วัน
บริการรายวันรถ เช่าหกล้อ 3 คิว ติดดั้ม

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

75,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

60,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

2,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

3,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

140,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

120,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

4,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

5,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

180,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

150,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

5,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

7,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 120 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

250,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

200,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

7,000/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

9,000/วัน
ค่าบริการเช่ารถ 6 ล้อ 3 คิว ติดดั้ม บริการขนขยะเศษวัสดุ

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

700/เที่ยว

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-
ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 30
(เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

-

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

1,000

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-
ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 60, ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC120
(เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

-

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

5,000

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-